Posted in Produkter

Borgerkrig

Definitioner: Borgerkrig: væbnet konflikt inden for et lands territorium mellem staten og en eller flere oprørsgrupper… ……