Motor cross stævner

Definitioner:

Diktatur:
Negativ definition: “Dictatorships are defined here as regimes in which rulers acquire power by means other than competitive elections” -Gandhi
Positiv

Autokratisk stabilitet: Man har været i autokratiet i min. 3 perioder (dette er en definition i Levitsky & way (2010) teksten). Magaloni: sikrer at man sidder på magten → dette er dog en lidt tynd definition, så Vilde ville anbefale at tage Levitsky & way (2010) definition ind også.

Legitimering: ”the process of gaining support which is based on an empirical, Weberian tradition of “legitimacy belief” (Gerschewski, 2013) – Legitimacy-belief: “the basis of every system of authority, and correspondingly of every kind of willingness to obey, is a belief, a belief by virtue of which persons exercising authority are lent prestige” (Weber 1964: 382)   Diffus og specific legitimitet?

 • Selectorate theory: Gerschewski (2013)
  • Størrelsen på winning coalition vil være større des mere demokratisk et land er.
 • Magaloni (2006)
  • Fordeler magten indenfor det regerende parti: Præsidenten er valgt for længere perioder, mens valgene implementeres for at distribuere magten til laverestående politikere. Får politikerne til at arbejde for partiet, som så belønnes med magt. Løser problemet med “credible commitment” + gør fordelingen af magt legitim.
  • Signalværdien i at partiet er stærkt, og det derfor er en god idé at “følge med” partiet: Ved at vinde valg med stor margin, maler byen i partiets farver, og på andre måder viser partiets magt, viser regimet uovervindelighed. → Dette kan demoralisere eventuelle politiske modstandere. → viser hvor stort og stærkt partiet er til oppositionen og borgerne. (valg som informationskanal – fra regimet til samfundet)
  • Overvågning gennem valg: En autokratisk leder kan aldrig vide med sikkerhed hvad han befolkning mener omkring ham. Han er mere sikker hvis han er elsket. Valgene afholdes derfor for kunne indsamle information om han generelle støtte og denne geografiske placering. Vælgerne screenes hermed, hvilket danner enten grundlag for at straffe eller belønne dem. (valg som informationskanal – fra samfundet til regimet)
  • Oppositionen neutraliseres, ko-optere oppositionen og undgår at det kommer en samlet og stærk opposition. Giver medlemmer af oppositionen pladser i regimet, hvis de tilslutter sig det regerende parti.
  • Noter: Problemer med ”credibly commitment”.
 • Levitsky & way (2010)
 • Hadenius og Teorell (2007)

Gerschewski (2013)

Trusler mod ledered/diktatoren

 • Andre ledere
 • Intern elite
 • Opposition
 • Befolkningen
Author: Redaktoer