Udvikling

Udvikling

Moderne statsformer og perfomance

Tilly: Alt større end høvdingedømme – Tilly (minimalistisk forståelse). Weber: Monopol på vold inden for afgrænset territorie (maksimalistisk) Menneskeligt fællesskab: State-nation, nation-state: Med kollektiv identitet. ”statsproblem” når der ikke er samhørighed den kollektive identitet ikke er til stede-à Linz og…

Udvikling

Politiske regimer og udviklingsveje

Regimetyper Definitioner: Regime: “Et institutionaliseret(formelle og uformelle regler) regelsæt, der identificerer de politiske magthavere og regulerer udpegelsen til de væsentligste politiske poster såvel som de vertikale og horisontale begrænsninger på den politiske magtudøvelse” (Skaaning, 2012) Regime er IKKE:    1) Det…