Familie

Familie

Kolonial arv, institutioners aftryk

(Stiafhængihed, IV-estimation, Legacy-forklaringer) Legacy-forklaringer: Effekten af den ’historiske-variabel’ skal være ophørt: effekten går igennem nære forklaringer og den dybe historiske forklaringer påvirker altså Y gennem nære forklaringer. Stiafhængighed: Historisk sekvens af begivenheder som fører til bestemte institutionelle mønstre. Små begivenheder…

Familie

Revolution og kup i familier

Definitioner: Politisk vold: Vold, som benyttes til at opnå eller sikre politiske mål. Politisk vold kan derfor indebære: revolution, kup, borgerkrig, folkemord, terrorisme, optøjer/oprør, voldelig repression/statsundertrykkelse Contentious politics: politisk vold OG politikker som ikke indebærer vold såsom: ovenstående + protester,…