Kolonial arv, institutioners aftryk

(Stiafhængihed, IV-estimation, Legacy-forklaringer)

Legacy-forklaringer:

Effekten af den ’historiske-variabel’ skal være ophørt: effekten går igennem nære forklaringer og den dybe historiske forklaringer påvirker altså Y gennem nære forklaringer.

Stiafhængighed:

Historisk sekvens af begivenheder som fører til bestemte institutionelle mønstre.

Små begivenheder (critical Junctures) kan have stor betydning

”Kinesiske opdagelsesrejsende” à Mandariner vinder over Eunukker(som tidligere har været opdagelsesrejsende) à den sejr fører til at Kina ikke er opdagelsesrejsende, som fører til at de ikke koloniserer à Andre institutioner end hvis Eunukkerne vandt over Mandarinerne.

Altså dybe historiske Legacies der forklarer nuværende økonomiske og politiske variationer

Afhænger af Inerti: Det er svært at forandre institutioner, derfor er stiafhængigheden afgørende for, hvordan institutionerne ser ud i dag.

Kolonisering:

4 typer af kolonisering

Direkte kolonistyre med bosættelse: (USA, Australien, NZ)

Direkte kolonistyre uden bosættelse: (Singapore, Jamaica, Sri Lanka)

Indirekte kolonistyre med bosættelse: (Zimbabwe, Kenya)

Indirekte kolonistyre uden bosættelse: (Nigeria, Sierra Leone, Sudan)

Note: Direkte kolonistyre à Centraladministrationen findes i det koloniserede land

IV-estimation

Stasavage (2016):

2 faktorer bag europæiske institutioners (repræsentation og samtykke) fremkomst i middelalderen

1) Monarkernes svage stilling overfor vigtige samfundsgrupper; borgerskab, adel og kirke.

2) begrænsent/lille territorie som var under monarkerne.

Kritik: 1) Der er andre regenter, andre steder, som også er svage uden fremkomst af repræsentation og samtykke, 2) Overser katolske kirkes betydning, opstod allerede repræsentation go samtykke i 1200 århundrede som fortsatte til sekulære domæner (slide 49 F4)

Acemoglu & Robinson (2001):

Politiske institutioner har primat ift. økonomisk udvikling fordi de danner de økonomiske institutioner som den økonomiske udvikling afhænger af.

Inkluderende politiske institutioner skaber grundlag for økonomisk udvikling

Demokrati har ikke intrinsisk værdi, kun instrumentiel til at skaffe lighed.

Dybehistoriske processer som skaber både modernisering og demokrati. De benytter sig af IV-estimation (instrumenter) og finder derfor spuriøs sammenhæng.

Hariri (2012)

Tre-leddet argument:

statehood uden for Europa påvirker mulighederne for kolonisering og settlement

dette påvirkede transplantationen af politiske institutioner

dette påvirkede udsigterne for demokratisering.

Problem: endogenitet mellem stat og regime: hvordan stat bliver regeret påvirker, om overlever som stat.

Author: Redaktoer