Posted in Familie

Kolonial arv, institutioners aftryk

(Stiafhængihed, IV-estimation, Legacy-forklaringer) Legacy-forklaringer: Effekten af den ’historiske-variabel’ skal være ophørt: effekten går igennem nære forklaringer og…

Posted in Produkter

Statsdannelse

Definition på staten: Monopol på legitim voldsanvendelse. War made state, and state made war; Charles Tilly (1985):…

Posted in Motorsport

Komparativ metode, statens opkomst og tidlig udvikling

Metoder – 4 krav til årsagsforklaringer o Teoretisk sammenhæng o Empirisk sammenhæng o Tidsrækkefølge skal være korrekt…

Posted in Familie

Revolution og kup i familier

Definitioner: Politisk vold: Vold, som benyttes til at opnå eller sikre politiske mål. Politisk vold kan derfor…

Posted in Produkter

Borgerkrig

Definitioner: Borgerkrig: væbnet konflikt inden for et lands territorium mellem staten og en eller flere oprørsgrupper… ……