Familie

Revolution og kup i familier

Definitioner: Politisk vold: Vold, som benyttes til at opnå eller sikre politiske mål. Politisk vold kan derfor indebære: revolution, kup, borgerkrig, folkemord, terrorisme, optøjer/oprør, voldelig repression/statsundertrykkelse Contentious politics: politisk vold OG politikker som ikke indebærer vold såsom: ovenstående + protester,…

Produkter

Borgerkrig

Definitioner: Borgerkrig: væbnet konflikt inden for et lands territorium mellem staten og en eller flere oprørsgrupper… … med adskillige døde til følge à Hvor mange døde i kamp før det giver mening at tale om borgerkrig? Collier, Hoeffler & Rohner…