Amy Hill

Familie

Kolonial arv, institutioners aftryk

(Stiafhængihed, IV-estimation, Legacy-forklaringer) Legacy-forklaringer: Effekten af den ’historiske-variabel’ skal være ophørt: effekten går igennem nære forklaringer og den dybe historiske forklaringer påvirker altså Y gennem nære forklaringer. Stiafhængighed: Historisk sekvens af begivenheder som fører til bestemte institutionelle mønstre. Små begivenheder…

Produkter

Statsdannelse

Definition på staten: Monopol på legitim voldsanvendelse. War made state, and state made war; Charles Tilly (1985): Geopolitisk konkurrence styrker incitament til at styrke staten Endogen effekt: Stater blev stærkere for at overleve og aktivt modstå geopolitisk konkurrence. Eksogen effekt:…

Familie

Revolution og kup i familier

Definitioner: Politisk vold: Vold, som benyttes til at opnå eller sikre politiske mål. Politisk vold kan derfor indebære: revolution, kup, borgerkrig, folkemord, terrorisme, optøjer/oprør, voldelig repression/statsundertrykkelse Contentious politics: politisk vold OG politikker som ikke indebærer vold såsom: ovenstående + protester,…

Produkter

Borgerkrig

Definitioner: Borgerkrig: væbnet konflikt inden for et lands territorium mellem staten og en eller flere oprørsgrupper… … med adskillige døde til følge à Hvor mange døde i kamp før det giver mening at tale om borgerkrig? Collier, Hoeffler & Rohner…