Amy Hill

Produkter

Borgerkrig

Definitioner: Borgerkrig: væbnet konflikt inden for et lands territorium mellem staten og en eller flere oprørsgrupper… … med adskillige døde til følge à Hvor mange døde i kamp før det giver mening at tale om borgerkrig? Collier, Hoeffler & Rohner…