Måned: august 2018

Udvikling

Moderne statsformer og perfomance

Tilly: Alt større end høvdingedømme – Tilly (minimalistisk forståelse). Weber: Monopol på vold inden for afgrænset territorie (maksimalistisk) Menneskeligt fællesskab: State-nation, nation-state: Med kollektiv identitet. ”statsproblem” når der ikke er samhørighed den kollektive identitet ikke er til stede-à Linz og…

Udvikling

Politiske regimer og udviklingsveje

Regimetyper Definitioner: Regime: “Et institutionaliseret(formelle og uformelle regler) regelsæt, der identificerer de politiske magthavere og regulerer udpegelsen til de væsentligste politiske poster såvel som de vertikale og horisontale begrænsninger på den politiske magtudøvelse” (Skaaning, 2012) Regime er IKKE:    1) Det…

Familie

Kolonial arv, institutioners aftryk

(Stiafhængihed, IV-estimation, Legacy-forklaringer) Legacy-forklaringer: Effekten af den ’historiske-variabel’ skal være ophørt: effekten går igennem nære forklaringer og den dybe historiske forklaringer påvirker altså Y gennem nære forklaringer. Stiafhængighed: Historisk sekvens af begivenheder som fører til bestemte institutionelle mønstre. Små begivenheder…

Produkter

Statsdannelse

Definition på staten: Monopol på legitim voldsanvendelse. War made state, and state made war; Charles Tilly (1985): Geopolitisk konkurrence styrker incitament til at styrke staten Endogen effekt: Stater blev stærkere for at overleve og aktivt modstå geopolitisk konkurrence. Eksogen effekt:…