Måned: januar 2018

Familie

Revolution og kup i familier

Definitioner: Politisk vold: Vold, som benyttes til at opnå eller sikre politiske mål. Politisk vold kan derfor indebære: revolution, kup, borgerkrig, folkemord, terrorisme, optøjer/oprør, voldelig repression/statsundertrykkelse Contentious politics: politisk vold OG politikker som ikke indebærer vold såsom: ovenstående + protester,…